1 Số cập nhật vào ngày 17/7/2021 lúc 11h00 máy chủ Hoàng Kim

Cập nhật điều chỉnh 1 số thứ tại cụm Hoàng Kim :


Cập nhật NPC Cộng Hưởng bằng PC Point

Cập nhật Drop Item cấp cao (Hộp Ring Pens – Hộp Item cấp Cao) : Vào Mesuda và Event Rakion

Điều chỉnh Dame lại 1 số Class


Thời gian cập nhật  11:00 ngày 17/7/2021