BẢO TRÌ MÁY CHỦ 7h30 đến 8:00 ngày 20/7/2021

 

BẢO TRÌ MÁY CHỦ 7h30 đến 8:00 ngày 20/7/2021

Nội dung :

Cập nhật hệ thống Antihack

Giảm LOG máy chủ !

Tăng thêm Drop ở Kundun

Sau bảo trì các bạn vào MU.exe (MuHuyenThoai_V2) để cập nhật File từ hệ thống để truy cập vào game

(Nếu không được Link tải game sẽ cập nhật sớm vào 11:00 20/7/2021)