Bảo Trì Máy Chủ 9:00 27/5/2021 – Cập nhật Link Tải Sớm Cho mọi người

 

Thời Gian Bảo Trì :

– Từ 09:00 27/5/2021 đến 09:05 27/5/2021

Nội Dung :

– Cập nhập sự kiện Ingame (Bấm F5)

– Tăng máu Boss Vàng (Cho phù hợp tình hình Server)

– Cập nhật ngân hàng ngọc trong game (Bấm J)

– Fix Bỏ Bóng (Đi LAG Class DL)

– Fix hiển thị dame vẫn rõ khi xoay camera

– Cập nhật tính năng sét Item (+11 + 12 + 13 + 14 + 15 tăng thêm % dame)


YÊU CẦU PHẢI TẢI LẠI CLIENT TẠI CÁC LINK SAU 

(Các bạn có thể tải trước và cài đặt sẵn mai bảo trì xong chỉ việc vào bằng Client mới)

Link tải tại trang dl.mu-huyenthoai.vn cập nhật lại sau khi bảo trì xong

Link nào nhanh thì tải sẵn trước nhé , mai bảo trì cái là vào luôn client mới cho nhanh !

LINK TẢI 1

 

LINK TẢI 2

 

LINK TẢI 3

 

LINK TẢI 4

 

LINK TẢI NẾU KHÔNG GIẢI NÉN ĐƯỢC