Chaos Castle (Hỗn Nguyên Lâu)

Hỗn Nguyên Lâu – Chaos Castle

HỖN NGUYÊN LÂU -Chaos Castle

1. Chuẩn bị :

 • Giáp Hộ Mệnh được bán ở Lorencia (123,133).

 • bạn có thể nhấp chuột phải lên Giáp Hộ Mệnh để kiểm tra thời gian có thể bước vào Chaos Castle.

2. Cách vào Chaos Castle

 • Sự kiện diễn ra tại Sub 1 – 2- 3 -4 (Vào lúc 2h45, 3h45, 10h45, 11h45, 14h45, 15h45, 18h45, 19h45, 22h45, 23h45 hàng ngày)
 • Để bước vào Chaos Castle, bạn nhấp chuột phải vào Giáp Hộ Mệnh (khi đúng thời gian yêu cầu).
 • Nhân vật của bạn sẽ được chuyển thẳng đến lâu đài có cấp độ tương ứng và mất 1 chi phí nhất định.


3. Chaos Castle

 • Tổng số người có thể tham gia vào Chaos Castle là 100 và dựa theo quy tắc sau:
  – Số lượng người chơi tối đa là 70
  – Số lượng quái vật tối thiểu là 30
 • Nếu số lượng người chơi ít hơn 70 thì số lượng quái vật sẽ được tự động tăng thêm cho đủ số 100.
 • Khi người chơi bước vào Chaos Castle, hình dáng của anh ta sẽ được thay đổi như một binh lính.
 • Chỉ có hình dáng bị thay đổi, các chỉ số thực sẽ không bị thay đổi.
 • Để có thể phân biệt các Class của nhân vật, mỗi Class sẽ có Kiếm, Gậy và Cung tuỳ theo Class của nhận vật đó.

 • Phần Thưởng :

 • Kinh Nghiệm , Zen tính theo số lượng kill quái khi người chơi tham gia hỗn nguyên lâu
 • Bless , Soul , Chao, Cre , Life
 • Người thắng cuộc sau cùng có thể ngẫu nhiên nhận được món đồ thần .