Chính thức mở Drop Lông vũ + Huy hiệu Hoàng Tộc

HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
  Lông Vũ , Huy Hiệu Hoàng Tộc

Mở Drop từ 0:00 18/5/2021

Tại Sever 2 và 3

0.5% Icarus TÂT CẢ