Điều Chỉnh Dame Summon

Hiện tại BQT đã điều chỉnh lại dame Summon , do bị lỗi dame . Hiện dame đã đưa về mặc định ban đầu !

 

 

BQT xin thông báo !