Đua Top Thử Nghiệm Máy Chủ Lorencia 14:00 28/7/2021

ĐUA TOP THỬ NGHIỆM MÁY CHỦ LORENCIA
(Từ 14h ngày 28-07 đến 21h ngày 29-07-2021)


Không giới hạn reset.
Reset nhiều nhất sẽ đạt giải


Top
Phần Thưởng
Ghi chú
1 150.000 Gcoin Trao vào tài khoản
2 100.000 Gcoin Trao vào tài khoản
3 50.000 Gcoin Trao vào tài khoản