Mở Chức Năng Shop PCPoint

Nhằm tăng thêm tính cạnh tranh Boss ,

BQT Mu Huyền Thoại sẽ cập nhật Shop PC Point vào Bar Lorencia Sever 1 bán tạp hoá ! Dùng điểm PC Point săn Boss để Mua .

BQT xin thông Báo !