Sự Kiện Đua Top Open Beta máy chủ Kim Long 14:00 04/12/2020

 

💝 Event Khởi Động Open Beta💝


(Từ ngày 04-12-2020 đến 24h ngày 10-12-2020)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH All

Chú ý : Nếu bằng Reset và Level thì tính Reset cuối nhanh nhất


Top Phần thưởng Ghi Chú
1 300.000 Gcoin Gcoin chính
2 200.000 Gcoin Gcoin chính
3 100.000 Gcoin Gcoin chính

💝 Event Đua Top All Server💝


(Từ ngày 04-12-2020 đến 24h ngày 20-12-2020)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH All

Chú ý : Nếu bằng Reset và Level thì tính Reset cuối nhanh nhất


Top Phần thưởng Ghi Chú
1 Bộ Item Cấp 5 + Luck + 1 Option
50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
2 Bộ Item Cấp 3 + Luck + 1 Option
40 Ngọc Ước Nguyện + 40 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
3 Lông vũ hoặc HHHT
30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
4 Lông vũ hoặc HHHT Tùy chọn class
5 100.000 GCOIN Tùy chọn class

💝 Event Đua Top Chủng Tộc💝


(Từ ngày 04-12-2020 đến 24h ngày 14-12-2020)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH Chủng Tộc

Chú ý : Đổi giới tính bị loại


Top Phần thưởng Ghi Chú
1 Lông vũ hoặc HHHT Theo chủng tộc

💝 Event Đua Top Bang Hội💝


(Từ ngày 04-12-2020 đến 24h ngày 20-12-2020)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH Bang Hội nhiều Resets nhất

Chú ý : Mỗi bang hội chỉ max 40 thành viên

Top Phần thưởng Ghi Chú
1 150 Ngọc Ước Nguyện + 150 Ngọc Tâm Linh Trao chủ G
2 100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh Trao chủ G
3 50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh Trao chủ G