Sự Kiện Ingame máy chủ Lorencia

 

 

Tên Sự Kiện Server Thời gian Toạ độ – Phần  thưởng
Huyết Lâu   2 – 3 2h một lần từ 0:30

Mốc VIP

00:30│10:30│12:30 14:30│20:30│22:30

Blood VIP đi cổng Blood 8 (dành cho Master) Tiêu diệt  quái ngẫu nhiên 1 viên ngọc Sever PK : 600 Quái – Server Không PK : 700 Quái
Quảng Trường Quỷ   2 – 3 2h một lần từ 0:00

Mốc VIP

00:00│08:00│12:00 16:00│18:00│22:00

Devil VIP đi cổng Devil 7 (dành cho Master) Tiêu diệt 500 quái ngẫu nhiên 1 viên ngọc ⇒ Bless Soul Chaos Life
Hỗn Nguyên Lâu   2 – 3 01:00│5:00│09:00 13:00│17:00 Sự kiện ra Đồ Thần và Ngọc
Hỗn Nguyên Lâu VIP 4 21:00 Ngẫu nhiên 4 ~ 10 Ngọc khi đánh quái, và tỉ lệ đồ thần cao khi chiến thắng
Sky Event  4 21:45 Đồ thần và Exc Cấp cao
White Wizard   2-3-4 00:00│8:00│12:00 16:00│20:00 ⇒ Bless, Nhẫn phù thủy , Zen (Tỉ lệ Bless 30%) 
Kanturu Remain   3 – 4 Luôn mở Có lại sau 24h Đeo “nhẫn dịch chuyển” rồi tìm đến cổng vào Tháp ⇒ Đồ Excellent
Boss Vàng   2-3  0:00│4:00│08:00│12:00 14:00│16:00│20:00│22:00 Xuất hiện ngẫu nhiên Lorencia, Noria, Devias, Atlans, Tarkan ⇒ Đồ Excellent, Zen
SummerEvent   2-3 08:45│12:45│18:45│22:45 Sự kiện hoạt động tại bản đồ Atlans 0 (Tọa độ : 45,37 và 47,10) ⇒ Bless Soul Chaos Life
Blue Event   2-3 00:45│10:45│14:45│20:45│23:45 Sự kiện hoạt động tại bản đồ Atlans0 (Tọa độ : 45,37 và 47,10) ⇒ Bless Soul Chaos Life
Quỷ Vương 20 18:45│22:45 Xuất hiện tại bản đồ Aida 02 (205:201) ⇒ Hộp Box Ring Pen , Hộp Vũ khí , Đồ EXC
Erohim 20 21:45 Xuất hiện tại bản đồ  Barrack (43:109) ⇒ Đồ Excellent , Cụm Ngọc , Lông vũ
Selupan  1 11:15│ 21:15 Vào hang nhện ở Raklion ⇒ Đồ Excellent
Medusa Event 3-4 03:45│19:45│23:45 Xuất hiện tại bản đồ Swamp (Đầm lầy chết) ⇒ Đồ Excellent Cấp cao
Tăng EXP ALL 00:30│06:30│12:30│18:30 Toàn bộ MAP ⇒ Tăng EXP
Kundun 2-3 24h 1 lần │ Từ khi bị giết chết Xuất hiện tại bản đồ Kalima 7 ⇒ Đồ Excellent Cấp 8 , Đồ Thần
Tổ Đội Săn Ngọc 20 21:15 Thứ 7 và Chủ Nhật Tại Atlans (Có 5 đến 6 Bãi) Sự kiện chỉ rơi Bless – Soul (Có PK)
Chiến Trường Sinh Tử 20 21:30 Top 1 Kill : 5 Ngọc Tâm Linh +  5 Ngọc Ước Nguyện + 3 Hộp Item cấp 5 6 7
Top 2 Kill : 3 Ngọc Tâm Linh + 3 Ngọc Ước Nguyện + 2 Hộp Item cấp 2 3 4
Top 3 Kill : 3 Ngọc Ước Nguyện + 1 Hộp Item cấp 2 3 4
Tham gia tại NPC Lorencia toạ độ 135:136 (Kích vào NPC )
Đại Chiến 2 Team (Chưa mở) 20 20:15 Team WIN :…. Tham gia tại NPC Lorencia Team RedTeam Blue
Dungegon Anh Hùng 20 19:30 │23:30 Map Sự Kiện Dungegon 3 Ngọc / Đồ EXC cấp cao