Thông Báo Về Lịch Trình Sát nhập thêm người vào máy chủ Hoàng Kim

Dự kiến cuối tháng 5 hoặc tháng 6 BQT sẽ sát nhập một số máy chủ vào để tăng lượng member nhằm tăng tính cạnh tranh vào máy chủ Hoàng Kim !

 

BQT xin thông báo !