Thông Báo Về Update sắp tới !

Lịch trình bảo trì sắp tới máy chủ Hoàng Kim

Cập nhật :

Cập nhật ngân hàng ngọc ingame (Nhấn phím J)

Cập  Event Time (Thời gian sự kiện Ingame) trong game để tiện theo dõi

FIX LỖI :

Fix đi lag khi dùng skill bóng ma của Dark lord (Skill vẫn sài bình thường chỉ Fix lỗi lợi dụng lỗi zoom camera đi xa )

Fix Fake Quái điểu, ngựa,…

Dự kiến cập nhật 2 3 hôm nữa sẽ có thông báo mới nhất cho các bạn !