Thông Tin Aphatest máy chủ Kim Long 14:00 2/12/2020

 

 THÔNG TIN ALPHA TEST

(Từ 13h 02-12 đến 20h ngày 03-12)
Hỗ Trợ Tham Gia Alpha Test
Tạo Nhân Vật Mới
Tạo Tài Khoản Mới
100 Reset 10.000.000 PCP
65.000 Point 10.000.000 Wcoin
2.000.000.000 Zen 10.000.000 Gcent
600 Điểm master sau khi làm NV3 /nv3 – /xoado – /autoreset