Thông tin Phiên bản Open Beta máy chủ Kim Long 14:00 04/12/2020

Thông tin máy chủ Kim Long

  • EXP Sub PK: 120x (Bình Thường)
  • EXP Sub Non-PK: 100x
  • Drop: 15%
  • Exl Item Drop : Max 3 option Exl
  • Phiên Bản : Season 6 Plus
  • Open Beta : 14h00 ngày 04-12-2020 

Mở DROP Lông Vũ
Mở DROP Huy Hiệu Hoàng Tộc
Sau 7 ngày Open Beta Sau 7 ngày Open Beta
Map: Icarus Map: IcarusTạo Nhân Vật Mới
10 Reset 3000 Point 400 Level 20.000.000 ZenĐiều Kiện Lập Guild
Cấp độ 150Giới Hạn Resets
5 Lần / 1 Ngày

 

Reset VIP

/autoresetvip

Reset thường

/autoreset

 

Săn Boss nhận Wcoin

Loại
Phần Thưởng
Phần thưởng
Boss vàng

Kundun

Mesuda

Nhện

Tháp Tinh Luyện

Boss càng cao càng nhiều Wcoin

10.000 Wcoin / 1 Con

5.000 Wcoin / 1 Con

5.000 Wcoin / 1 Con

5.000 Wcoin / 1 Con

Wcoin

 

Phân Bố Sub-Server

 

Sub
Quái Vật
Giao Dịch
Hòm Đồ
PK Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Golbin Ủy Thác Auto Train Auto Nhặt Ngọc
1 Không Không Không
2 Không Không Không Không Không
3 Không Không Không Không Không
4 Không Không Không Không Không
5 Không Không Không Không
6 Không Không Không Không
7-10 Không Không Không Không Không Không

 

Phân Bố Sự Kiện

Tên Sự Kiện
Sub
Thời Gian
Phần Thưởng
Ghi Chú
Boss Vàng 2-3-4 4h /1 lần Box 1-2-3-4-5 Hàng ngày
Boss Kundun 2-3 24h / 1 lần  từ khi bị giết Kalima 6 và Kalima 7 – Item Cao cấp Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu 2-3-4 1h00 – 5h00 – 9h00 – 13h00 – 17h00 – 21h00 Exp – Ngọc – Đồ thần Hàng ngày
Sky Event 2-3-4 11:15 – 19:15 – 23:15 Item cấp cao – Đồ thần – Nguyên liệu 2.5 Hằng ngày
Quảng Trường Quỷ 2-3-4 2h / 1 lần

Khung giờ VIP ( Master)

Đánh đủ 400 quái sẽ nhận được một viên ngọc

10:00 –  14:00 –  16:00 –  18:00 –  20:00

Exp x 2 Hàng ngày
BloodCastle 2-3-4 2h / 1 lần

Khung giờ VIP ( Master)

Đánh đủ 500 quái sẽ nhận được một viên ngọc

06:30 –  12:30 –  18:30 –  20:30 –  22:30

EXP X2 Hàng ngày
(Tối đa Blood 20 người)
Săn Ngọc Atlans 20 21h05 Ngọc – Zen Thứ 7-CN
Thỏ Ngọc ( Blue Event ) 2-3-4 13:15 – 19:15 – 21:15 Ngọc – Zen Hằng ngày

Bản đồ : Atlans toạ độ ( 45:39) (63:14)

Summer Event 2-3-4 11:40 – 15:40 – 20:40 Ngọc – Zen Hằng ngày

Bản đồ : Tarkan toạ độ 199:107

Mesuda Event 2-3 10:30 – 21:30 Item EXC cao cấp Hằng ngày

Bản đồ : SwamOfPlace

Rakion Event 1 09:15 – 15:15 – 22:15 Item EXC cao cấp Hằng ngày
Đại Chiến Kundun 1 20:15 Item Exl Cao Cấp – Đồ Thần Bản đồ : Dungegon 3
Dungegon Anh Hùng 3 19:30 Ngọc – Item Exl Cao Cấp – Đồ Thần Bản đồ : Dungeon 3
Giờ vàng All 08:00 –  10:00 –  12:00 –  14:00 –  16:00 Tăng EXC Hằng ngày
Đại Chiến 5 Guild Event Thông báo sau Thông báo sau Thông báo sau
X2 EXP All Cả ngày Tăng EXC Thứ 7 – Chủ nhật