Trao Giải Công Thành Chiến Lần 4

Sự kiện Công Thành Đại Chiến – 20:00  Chủ Nhật 20/06/2021

★ Phần thưởng Cho Liên Minh Phong Ấn và giữ Thủ Thành đến hết giờ  52Cards:

 

– 300 Bless : 300 Soul

– 1 Sói Tinh – 2 Hộp Vũ Khí 380

★ Phần thưởng Cho Liên Minh thất bại ToangVKL :

– 100 Bless : 100 Soul – 1 Hộp Vũ khí 380