Trao Giải CTC lần 7

Sự kiện Công Thành Đại Chiến – 20:00  Chủ Nhật 18/07/2021

★ Phần thưởng Cho Liên Minh Phong Ấn và giữ Thủ Thành đến hết giờ BuomDep:

 

– 400 Bless : 400 Soul

– 1 Sói Tinh – 3 Hộp Vũ Khí 380

– 3 Lông vũ 7 Màu

★ Phần thưởng Cho Liên Minh thất bại Camorra , SongSat  :

– 100 Bless : 100 Soul – 1 Hộp Vũ khí 380

NGỌC TRAO VÀO NGÂN HÀNG NGỌC PHÍM J , CÒN LẠI VÀO HÒM ĐỒ CHUNG VÀO 12:00 19/7/2021