Trao Giải Đua Top ALL tháng 8

Đua Top ALL

(Từ 00h ngày 15-08 đến 24h ngày 25-08-2021)


Xếp hạng theo BXH Top All

Xếp Hạng Phần Thưởng Ghi chú
AAAAAB Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option
 50 Ngọc Ước nguyện
50 Ngọc Tâm Linh
Hòm đồ chung
MariaOzawa Cánh cấp 2  + 1 Option
 50 Ngọc Ước nguyện
50 Ngọc Tâm Linh
Hòm đồ chung
DapConCho Cánh cấp 2 + Luck
 50 Ngọc Ước nguyện
50 Ngọc Tâm Linh
Hòm đồ chung
VuEmTo 200.000 Gcoin Hòm đồ chung
CrAnhdz 100.000 Gcoin Hòm đồ chung