Trao Giải Đua Tốp All

💝 Event Đua Top All Server💝


(Từ ngày 04-12-2020 đến 24h ngày 20-12-2020)

Tính Theo Xếp hạng theo BXH All

Chú ý : Nếu bằng Reset và Level thì tính Reset cuối nhanh nhất


Top Phần thưởng Ghi Chú
1 Bộ Item Cấp 5 + Luck + 1 Option
50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
2 Bộ Item Cấp 3 + Luck + 1 Option
40 Ngọc Ước Nguyện + 40 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
3 Lông vũ hoặc HHHT
30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh
Tùy chọn class
4 Lông vũ hoặc HHHT Tùy chọn class
5 100.000 GCOIN Tùy chọn class

 

# Nhân vật RL RS LV Point Class ĐGT RS Cuối Lúc
Minhboss 0 105 400 19144 Rage Fighter 2020-12-20 01:26:13
TrungTocDo 0 105 400 19144 Magic Gladiator 2020-12-20 02:55:21
LCang 0 105 400 19323 Bloody Summoner 2020-12-20 03:03:14
TrungOkila 0 105 400 19121 DarkLord 2020-12-20 03:21:26
Game 0 105 400 19323 Blade Knight 2020-12-20 03:49:13