Trao Giải Đua Top Chủng Tộc

Đua Top Chủng Tộc

 

(Từ 00h ngày 25-05 đến 24h ngày 20-06-2021)

 
 
Tính theo BXH từng chủng tộc
 
Đổi giới tính từ 30/5/2021  sẽ bị loại khỏi TOP

 

 

Xếp Hạng Phần Thưởng Ghi chú
PhanTom
PayForAll
Milow
4Bitch
ChuBeDan
Diana
3Bitch
Cánh cấp 2 Theo chủng tộc