Trao Giải Đua Top Chủng Tộc

Đua Top Chủng Tộc

 

(Từ 13h ngày 08-05 đến 24h ngày 20-05-2021)

 
 
Tính theo BXH từng chủng tộc
 
Đổi giới tính  sẽ bị loại khỏi TOP

 

Xếp Hạng Phần Thưởng Ghi chú
Nash
ChoDien
ThanhBinh
Bizz2
ChuBeDan
23K1Diem
Shin
Lông vũ hoặc HHHT  Tùy chọn