Trao Giải Đua Top Nạp và Top Master

Đua Top Phú Hộ

(Từ 14h ngày 30-07 đến 24h ngày 06-08-2021)


Xếp hạng theo BXH Phú Hộ

Tổng Thẻ Nạp > 5.000.000 mới tính vào TOP

 LIÊN HỆ FACEBOOK ĐỂ NHẬN

Xếp Hạng Phần thưởng Ghi chú
xnhatx Cánh Cấp 2 + Luck + MNL Hòm đồ chung
BigZero Cánh Cấp 2 + 1 Option Hòm đồ chung
Yokopq Cánh Cấp 2 + Luck  Hòm đồ chung

Đua Top Master

(Từ 14h ngày 30-07 đến 24h ngày 06-08-2021)


Xếp hạng theo BXH Master ĐÃ TRAO HÒM ĐỒ

Xếp Hạng Phần Thưởng Ghi chú
VuEmTo ( 2021-08-02 18:43:22) Lông vũ hoặc HHHT
 50 Ngọc Ước nguyện
50 Ngọc Tâm Linh
Hòm đồ chung
MariaOzawa (2021-08-03 03:28:11)  40 Ngọc Ước nguyện
40 Ngọc Tâm Linh
Hòm đồ chung
MasterD (2021-08-04 03:08:20)  30 Ngọc Ước nguyện
30 Ngọc Tâm Linh
Hòm đồ chung
9xLamBaDa (2021-08-04 10:16:39) 200.000 Gcoin Hòm đồ chung
SUMVUTO (2021-08-05 06:35:25) 100.000 Gcoin Hòm đồ chung

Lưu ý cho toàn bộ TOP :
– Sau khi nhận phần thưởng sẽ không được đổi trả trong bất kỳ trường hợp nào trừ khi lỗi do phía Admin như là item bị lỗi, trao nhầm phần thưởng… Vì vậy các bạn suy nghĩ kĩ trước khi đăng kí nhận Top