Trao Giải Top Săn Boss

 

Đua Top Săn Boss

(Từ 00h ngày 25-05 đến 24h ngày 15-06-2021)


Tính theo BXH săn Boss
Khi giết các loại Boss sẽ có điểm Boss (Boss Càng cao càng nhiều điểm)

Xếp hạng theo BXH Săn Boss


Xếp Hạng Phần Thưởng Ghi chú
ThanhBinh Bộ Item cấp 7 + Luck + 1 Option Tùy  chọn
1Dem3Anh Bộ Item cấp 6 + Luck + 1 Option Tùy chọn
BizaF Bộ Item cấp 5 + Luck + 1 Option Tùy chọn
Milow Wing 2 + Luck Tùy chọn
ALiBaBa 200.000 Gcoin Tùy chọn